AKTUALNOŚCI

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami od ORGANIZATORA

 

LOTNISKO CHOPINA WARSZAWA - utrudnienia w dojeździe na lotnisko dniach  05-07.07.2017
W związku z planowaną wizytą Prezydenta USA w Polsce, mogą pojawić się utrudnienia w dojeździe na lotnisko w dniach 05-07/07/2017. 
Zalecamy rozpoczęcie podróży na lotnisko odpowiednio wcześniej.
 

 

 

Zmiany dotyczące przekraczania granic zewnętrznych UE (07.04.217)

Zgodnie z komunikatem PAP Straży Granicznej, od 7 kwietnia 2017 wszystkie osoby przekraczające zewnętrzne granice UE, we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będą podlegać szczegółowej odprawie.

Dotychczas mieszkańcy państw UE, korzystali z prawa do swobodnego przemieszczania się, podlegając tzw. odprawie minimalnej. Przepisy dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych zaostrzyły Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej.

Zmiana regulacji nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza.  Regulacja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej obywateli. Zmiana przepisów będzie miała istotny wpływ na wydłużenie czasu przekraczania granic. Pasażerowie, udający się poza strefę, lub wracający do strefy SCHENGEN, proszeni są o zgłaszanie się do kontroli paszportowej w jak najszybszym czasie, po dokonaniu odprawy biletowo-bagażowej. Zbyt późne stawienie przy wejściu na pokład, może skutkować odmową przyjęcia na pasażera.